Ivo Vaicis

Ivo Vaicis

Formas optimizācija izmantojot nenoteiktības

Pētījumā tiek apskatītas metodes sarežģītu inženiertehnisku uzdevumu risināšanai. Konkrēti tiek apskatīta vadu un kabeļu rūpniecības iekārtu un ielu gaismekļu korpusu optimizācija jeb uzlabošana. Abos gadījumos ir vairāki nezināmi parametri jeb lielumi, kurus nepieciešams atrast, lai ierīces darbotos pareizi. Šajā pētījumā tiek izmantota metamodelēšana jeb, vienkārši izsakoties, modeļa modelis, lai atrastu šos parametrus. Galvenais darba mērķis ir izstrādāt metodi, kuru izmantojot, varētu risināt sarežģītus uzdevumus maksimāli samazinot aprēķinu laiku.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra