Armands Ancāns

Armands Ancāns

Alternatīvā Pele

Cilvēku vidū runa ir ļoti pierasts un pašsaprotams sazināšanās līdzeklis, taču cilvēkiem ar smagiem, slimību vai traumu radītiem kustību traucējumiem, runāšana var būt apgrūtināta vai pat neiespējama. Tāpēc tiek piedāvātas dažādas alternatīvas saziņas metodes (Augmentative and Alternative Communication – AAC), piemēram, zīmju valoda. Pateicoties tehnoloģiju izplatībai arī datori un viedtālruņi kopā ar speciālām ievades ierīcēm tiek plaši izmantoti AAC.
Savā pētījumā veicu izpēti par inerciālajiem sensoriem un muskuļu elektriskajiem signāliem (EMG), ar mērķi izveidot nēsājamu un ērti lietojamu AAC ievades ierīci. Ir izveidots un tiek testēts pie galvas piestiprināms galvas orientācijas sensors kopā ar Android aplikāciju, kurā ar galvas kustībām iespējams pārbīdīt objektu un izvēlēties starp “Jā” un “Nē” atbildēm. Tālāk plānots iekārtu papildināt ar EMG signālu ieguvi un apstrādi “peles” klikšķa aizstāšanai.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Studiju līmenis:

maģistrantūra