Artūrs Suharevs

Artūrs Suharevs

Gaisa kuģa pacelšanās un nosēšanās optimizācija

Pētījumā ir veikta lidaparāta bremzēšanas un ieskriešanās ceļa analīze, un tiek pamatota nepieciešamība izstrādāt automatizētu aparātu, kas būtu spējīgs kontrolēt lidmašīnas bremzēšanas un ieskriešanās ceļa garumu pēc piezemēšanās un pacelšanās laikā. Jaunā ierīce būs spējīga aprēķināt nepieciešamos parametrus, lai racionāli izmantotu visas sistēmas, pagarinātu nolietojuma termiņu un paaugstinātu drošību.

 

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra

Atlases kārtas datums:

14. aprīlis