Anna LitvinaAnna Litvina

Pirmais iespaids

Sabiedrībā un virtuālajā vidē izvairīties no saskarsmes ar jauniem cilvēkiem ir praktiski neiespējami. Cilvēki spēj izdarīt spriedumus par citiem jau pēc pirmā iespaida pat 100 ms laikā. Tik ātrā laikā cilvēks spēj izvērtēt, piemēram, vai uzskata otru par pievilcīgu vai nē. Mana pētījuma mērķis bija izpētīt cik precīzi ir iespējams novērtēt cilvēku kompetenci un personības iezīmes pēc ārējā izskata (fotogrāfijas). Tika izvirzīta arī hipotēze, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp atlases speciālistu un citu darbinieku spriedumu precizitāti par pretendentu kompetenci un personības iezīmēm. Pētījumā izmantotā metode ir aptauja, ar kuras palīdzību tika pētīti personāla atlases speciālistu (n=35) un citu darbinieku (n=34) spriedumi par kompetenci un personības iezīmēm, balstoties uz pirmo iespaidu.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Personāla vadība

Studiju līmenis:

maģistrantūra