Aleksandrs SvaikovsAleksandrs Švaikovs

Būvniecības darbības optimizēšanas iespējas

Es piedāvāju B2B (business-to-business) Task Manager būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumiem. Galvenā risinājuma būtība ir inovatīva un pielāgota sistēma, kas ļautu pilnībā pārvaldīt jebkādu būvprojektu ar dažiem pieskārieniem. Izmantojot šādu sistēmu, visa informācija par būvprojektu, uzdevumiem, neatbilstībām un defektiem, par projekta esošo stāvokli un plānotajiem darbiem, neparedzētajiem traucēkļiem u.c. būs pieejama strukturētā veidā mobilajā ierīcē vai datorā, sniedzot iespēju kontrolēt, uzraudzīt un pārvaldīt visus projektā notiekošos procesus ātri, ērti un no jebkuras vietas.
Izpēte balstīta uz mākoņskaitļošanas platformas risinājumu pakalpojumu sniegšanai būvuzņēmējdarbības, apsaimniekošanas kompānijām, lielveikaliem un viesnīcu tehniskajiem departamentiem ar mērķi paplašināt izpratni par pārvaldīto objektu/projektu visām projektā ieinteresētajām pusēm (objektu projekta vadība, būvdarbu vadība, autoruzraudzība, būvuzraudzība, darba drošības koordinatori, dizaineri, biroja vadība u.c.) un samazināt pārvaldības izmaksas, kā arī samazināt darbinieku slodzi, palielinot nepieciešamo lēmumu pieņemšanas ātrumu.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra