Rihards RušenieksRihards Rušenieks

…in aqua – sanitas!

Modernās ūdens apgādes sarežģītība un mūsdienu pasaules drošības riski inženieriem rada jaunus izaicinājumus. Viens no tiem ir ūdens kvalitātes uzraudzība tiešsaistes režīmā. Savā pētījumā mēs testējam ūdens parametru mērīšanas sensoru darbu. Tiek mērīti šādi parametri – pH līmenis, elektrovadītspēja, oksidēšanās-reducēšanās potenciāls,  hlors, temperatūra, kopējais organiskais ogleklis un adenozīntrifosforskābe. Eksperimenta daļā veiksim sensoru reaģēšanas pārbaudi uz vairākiem avārijas scenārijiem – ūdens apgādes stacijas bojājums, maģistrālo cauruļvadu plīsums, apzināts piesārņojums, būvdarbu radīts piesārņojums. Tā mērķis ir izveidot sensoru agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas neļaus netīram dzeramajam ūdenim nokļūt pie patērētāja.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

maģistrantūra