Ginta GarkājeGinta Garkāje

Latviešu valodas runas sintēze

Darbā tiek pētīta publiski pieejamo latviešu runas sintēzes risinājumu iespējas, kā arī tiek analizēta iespēja risinājumus uzlabot. Pētījuma rezultātā tiek praktiski izstrādāts runas sintēzes risinājums, lai automatizēti izrunātu konkrētas vārdkopas, gan arī lai realizētu tā saukto universālo runas sintēzi, kas spēj sintezēt visus burtu savienojumu latviešu valodai. Runas sintezatora pielietojumi ir medicīnā (piemēram, cilvēkiem ar redzes vai runas traucējumiem), izglītībā (piemēram, izglītības materiālu ierunāšanā) un dažādu viedtehnoloģiju darbībā (piemēram, Apple Siri, Amazon Echo, Microsoft Cortana u.c.). Tēma ir nozīmīga latviešu valodas tehnoloģiju pētniecības kontekstā.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte

Studiju līmenis:

maģistrantūra