Anita GaileAnita Gaile

Kas tas ir – veiksmīga karjera?

Veiksmīgas karjeras koncepcija ir būtiski mainījusies pēdējo 10 gadu laikā. Ja pirms tam par veiksmīgu karjeru liecināja atalgojums un statuss organizācijas hierarhijā, tad šodien veiksmīgas karjeras pirekšnoteikumi ir apmierinātība ar darba saturu un darba stabilitāte.
Kādreiz karjera bija labums, ko organizācijas piešķīra saviem darbiniekiem, šodien par savu karjeru ir atbildīgs katrs pats. Tas būtiski maina darba ņēmēju un darba devēju attiecības, cilvēkiem kļūstot par karjeras kapitālistiem un organizācijām par instrumentiem cilvēku mērķu sasniegšanai. Savā pētījumā cenšos noskaidrot, kas tad ir tās pazīmes, kas liecina, ka cilvēkam ir veiksmīga karjera (objektīvie faktori), un kāda ir cilvēka sajūta par savas karjeras veiksmīgumu (subjektīvie faktori), un kā karjeras veiksmi ietekmē cilvēka vērtību sistēma.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Biznesa vadība

Studiju līmenis:

doktorantūra