Līga GraseLīga Grase

Saules elementu izgatavošana SnS pusvadītājā ar lāzera starojumu

Mūsdienās pasaulē zinātnieki cenšas attīstīt alternatīvās enerģijas ieguves avotus. Šis pētījums parāda jaunu iespēju, kā, izmantojot lāzera starojumu, var salīdzinoši vienkārši un lēti izgatavot saules elementus. Mēs piedāvājam uz caurspīdīgas, elektrovadošas pamatnes uznest n-tipa pusvadītāju alvas disulfīdu (n-SnS2) un apstarot to ar Nd:YAG lāzeru, kā rezultātā alvas disulfīda virsējā kārtiņa pārveidojas par p-tipa pusvadītāju alvas sulfīdu (p-SnS) un veidojas p-n pāreja. Šis efekts tiek skaidrots ar sēra atomu iztvaikošanu, kā rezultātā uz apstarotās virsmas pietrūkst sēra atomu; tādējādi arī veidojas metāliskais kontakta Sn slānītis. Rezultātā tiek iegūts gatavs saules elements, izmantojot vienu tehnoloģisko paņēmienu. Pierādījums šādas struktūras iegūšanai ir diodiska Voltampēru raksturlīkne.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra