Sintija PetrovičaSintija Petroviča

Mākslīgais intelekts un emocijas virtuālajos skolotājos

Mans pētījums ir saistīts ar intelektuālām mācību sistēmām jeb datorizētiem skolotājiem, kas spēj imitēt “ideālo” cilvēku-skolotāju. Tomēr atšķirībā no datoriem cilvēki-skolotāji spēj izprast mūsu zināšanas, raksturu un emocionālo stāvokli. Tieši emocijas ir tā lieta, kas padara mūs atšķirīgus no datoriem, jo tās spēj ietekmēt mūsu darbības un intelektuālās spējas. Tā kā cilvēki mēdz paļauties uz datoriem līdzīgi kā uz citiem cilvēkiem, tad arī to sadarbībai ir jābūt līdzvērtīgai. Tāpēc mans mērķis ir padarīt šīs mācību sistēmas cilvēcīgākas, apveltot tās ar spējām atpazīt mūsu emocijas un nolemt, kā uz tām reaģēt.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra