I kategorija – sociālo, humanitāro, IT nozares speciālistiem;

II kategorija – mākslas un radošajās nozarēs;

III kategorija – eksakto, tehnisko un veselības aprūpes zinātnēs.

Pēc atlasēm tika izvēlēti 3 doktoranti un 3 maģistranti dalībai fināla sacensībās.

Rezultāti:

1.    Kaspars Ozols (Dr. Rīgas Tehniskā universitāte)

2.    Klāvs Renerts (Mg. Rīgas Stradiņa universitāte)

3.    Jānis Purmalis (Mg. Rīgas Tehniskā universitāte)

Sanita Balode (Dr. Latvijas Mākslas akadēmija)

Inga Znotiņa (Dr. Liepājas universitāte)

Ļuba Tihomirova (Mg. Rīgas Stradiņa universitāte)