I kategorija – Maģistranti;

II kategorija – Doktoranti.

Fināla sacensībām tika izvēlēti 3 maģistranti un 3 doktoranti.

Rezultāti:

1.    Aigars Pāže (Dr. Rīgas Tehniskā universitāte)

2.    Dainis Jakovels (Dr. Latvijas Universitāte)

3.    Inese Šūpulniece (Dr. Rīgas Tehniskā universitāte)

1.    Ieva Erdberga (Mg. Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

2.    Mikus Bērziņš (Mg. Rīgas Tehniskā universitāte)

3.    Daiga Krieviņa (Mg. Latvijas Universitāte)