I Kategorija – sociālo, humanitāro, mākslas zinātņu un pakalpojumu sniegšanas jomas studenti;

II Kategorija – dabas, inženierzinātņu, lauksaimniecības un veselības aprūpes studenti.

Paziņoti kopskaitā 6 labākie maģistranti un doktoranti, kuri sacentās finālā.

Rezultāti:

1.    Atis Hermanis (Dr. Rīgas Tehniskā universitāte)

2.    Līga Saulīte (Mg. Latvijas Universitāte)

3.    Veronika Leja (Mg. Latvijas Universitāte)

Nauris Zdanovskis (Mg. Rīgas Stradiņa universitāte)

Zane Veinberga (Dr. Latvijas Universitāte)

Silva Vikmane (Mg. Vidzemes Augstskola)