Margarita SudņikaMargarita Sudņika

Servisu pieejamība un robotizācija

Prezentācijā stāstīšu par to, kādi servisi mūsdienās ir pieejami klientiem, cik integrēti  ir servisu sniedzēji, kā arī par to, kas nepieciešams lai piekļūtu šiem servisiem. Zināšanu pamatvērtību aizstāj spēja ātri atrast un izmanot esošos resursus un servisus tīmeklī. Visi servisi ir pieejami  pāris klikšķu attālumā. Līdz ar to daudzu cilvēku darbu ir aizstājuši roboti vai robotizēti procesi. Servisu pieejamība un procesu robotizācija ir radījusi digitālu vidi, kas maina cilvēku ierasto darba, pakalpojumu iegādes un izmantošanas politiku. Viedtālrunis ir rīks, kas sniedz pieejamību visiem nepieciešamajiem servisiem. Sabiedrība ir jāradina izmantot jaunie digitālie kanāli un jāvieš uzticība jauno tehnoloģiju risinājumiem.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Biznesa skola, Profesionālā maģistra programma

Studiju līmenis:

maģistrantūra