Guna Ringa-KarahonaGuna Ringa-Karahona

Q drudzis – baidīties vai sadzīvot?

Gandrīz katrs no mums ir iesaistīts piena produktu patēriņā. Taču cik daudz katrs no mums zina par piena ieguvi un to ietekmējošajiem faktoriem? Šo faktoru ir daudz, tai skaitā tādas infekcijas slimības, ar kurām slimo arī cilvēki. Par vienu no tām – Q drudzi – ir mans doktorantūras pētījums. Tiks pētīts, kādi faktori ietekmē Q drudža uzņēmību un izplatību slaucamo govju ganāmpulkos, kāda ir slimības gaita un cik lielā mērā tā ietekmē ganāmpulku. Pētījums ļaus secināt, vai Q drudzis rada apdraudējumu un prasa tā nekavējošu apkarošanu, vai tomēr tā ietekme nav būtiska un iespējams ar to sadzīvot.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra