Jānis DzirkalisJānis Dzirkalis

Nervu šūnu audzēšana vienā virzienā

Pētījuma mērķauditorija ir cilvēki pēc traumas ar muguras smadzeņu bojājumu. Informācija uz smadzenēm pa neironiem muguras smadzenēs tiek pārnesta divos virzienos. Piemēram, ja mēs uzliekam roku uz kaut kā silta, šī informācija no rokas pa muguras smadzenēm tiek nodota galvas smadzenēm. Ja vēlamies roku noņemt, tad informācija iet pretējā virzienā. Tātad ir svarīgs neironu šūnu aksonu augšanas virziens (aksons – izaugums no šūnas, pa kuru tiek pārvadīta informācija). Šobrīd pasaulē var izaudzēt neironu šūnas ar haotiski novietotiem aksoniem, bet ne kontrolēti virzītus. Ir veikti pētījumi, kur šūnas tiek stimulētas ar elektrisko strāvu un ir redzama tendence, ka to aksonus var kontrolēti audzēt mainot elektriskos parametrus.
Pētījuma ietvaros tiks pasūtītas speciāla neironu šūnu kultūra, kura tiks izaudzēta un pavairota. Barotnē ar šūnām tiks izmērīti elektriskie parametri un izgatavota ierīce ar pulsējošu elektrisku strāvu. Nākošajā posmā ir paredzēts mākslīgi uzaudzēt neironu audus 3d barotnēs – respektīvi paralēli dažādus šūnu tipus. Ar skatu nākotnē – galaproduktu varēs transplantēt bojātajās muguras smadzenēs.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte

Studiju līmenis:

maģistrantūra