Agnese VaivadeAgnese Vaivade

Darba tirgus elastdrošības koncepcija Eiropas Savienībā – kas tas ir un kā to novērtēt?

Darba tirgus elastdrošības koncepcijas mērķis ir paaugstināt nodarbinātību caur elastīgāku darba tirgu, kur darbiniekiem ir viegli mainīt darbu un veidot karjeru, nepārtraukti paaugstinot savu kvalifikāciju un profesionalitāti, tanī pat laikā nebaidoties par savu drošību darba pazaudēšanas vai darba nespējas gadījumā. Elastdrošības koncepciju ES līmenī ieviesa 2007.gadā, definējot četrus pamatelementus – (1) elastīgus darba līgumu nosacījumus; (2) aktīvu darba tirgus politiku, (3) mūžizglītību, un (4) modernu sociālās drošības sistēmu. Kvantificēts (skaitliski novērtēts) elastdrošības līmenis sniedz [īpaši ekonomikas analītiķiem] informāciju par darba tirgus raksturu un kultūru katrā ES dalībvalstī. Kamēr koncepcija ir relatīvi jauna, elastdrošības novērtēšanas pieejas tiek piedāvātas daudz un dažādas, bet metodēs un modeļos joprojām pastāv vairāki vājie punkti. Vēlos izstrādāt alternatīvu elastdrošības novērtēšanas metodi, visupirms pierādot, ka mazajai uzņēmējdarbībai (Start-up) ir jābūt daļai no šīs koncepcijas.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra