Lingita Lina BopuluLingita Lina Bopulu

Slimnīca kā kognitīva telpa

Pētījumā tika analizēts, kā slimnīcas telpa funkcionē cilvēku apziņā: gan slimnīcas darbinieku, gan pacientu, gan apmeklētāju priekšstatos. Pētījumā tika noskaidrots, ka slimnīcas darbinieku telpas raksturojumā iztrūkst negatīvs raksturojums, slimnīcas telpai tiek piešķirti tādi pozitīvi raksturojumi kā gaiša, sterila, tīra. Pētījumā tika secināts, ka ne tikai iepriekšējā pieredze, bet arī sociālā atmiņa, stereotipi, respondentu vecums ietekmē telpas uztveri. Tā, piemēram, jauniešu vidū (līdz 25 gadiem) pamatā slimnīcas telpa tiek uztverta negatīvi, turklāt šīs grupas respondenti nebaidās izmantot tādus raksturojošus terminus kā smirdīga, no kā gados vecāki respondenti izvairās, norādot to, ka slimnīcas telpai ir specifiska smarža. Galvenokārt (93 respondentu vidū) slimnīcas telpa tiek uztverta caur vizuāliem stimuliem, otrajā pozīcijā ierindojas ožas stimuli, trešajā emocionālu sajūtu stimuli, ceturtajā audiāli stimuli.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

maģistrantūra