Krišjānis NesenbergsKrišjānis Nesenbergs

Universāla viedā apģērba arhitektūra

Viedie apģērbi var sniegt lielu pienesumu medicīnas un citu pielietojumu kvalitātē un ērtībā (agra diagnostika, telemedicīna, rehabilitācija, līdzestības kontrole u.c). Šobrīd to attīstība ir lēna un katram pielietojumam risinājumi tiek veidoti no nulles, kā rezultātā to cena ir augsta. Mana darba mērķis ir attīstīt risinājumus, kas viedo apģērbu jomai sniegtu līdzīgu atspērienu, kā personālā datora radīšana skaitļošanai – caur standartizāciju paātrināt šādu produktu ceļu līdz tirgum un samazināt to izstrādes izmaksas. Konkrēti – izstrādāju arhitektūru “viedajam audumam”, no kura varētu veidot daudz dažādus viedos apģērbus ar salīdzinoši maziem laika ieguldījumiem. Tas nozīmē atbildēt uz jautājumu – “kā nodrošināt datu un enerģijas piegādi uz dažādām auduma vietām pat tad, ja daļa šī auduma ir sagriezta apģērba izveides gaitā?”, tajā pašā laikā nodrošinot augstu energoefektivitāti un spēju iegūt un apstrādāt datus paralēli no daudziem sensoru mezgliem.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra