Ireta ČekseIreta Čekse

Latvijas Universitāte, Izglītības pētniecības institūts

Cik pilsoniski kompetenti mēs, tik stipra valsts

Pilsoniskā izglītība. Pilsoniskā kompetence. Drošība. Vērtības. Attieksmes. Jēdzieni, kuri mūsdienās ir līdzdalīgi jebkurai virtuālai un fiziskai telpai un jebkurai profesijai. Tie ir jēdzieni, kas veicina vai kavē ekonomikas, labklājības, izglītības un karjeras izaugsmi indivīda, grupas, valsts un pasaules līmenī. Latvijas skolēnu pilsoniskais līmenis, salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona demokrātiskajām valstīm, ir viszemākais, bet starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, otrais vājākais. Savā pētījumā meklēju risinājumu, kas varētu sekmēt Latvijas šodienas – skolēnu – pilsoniskā izglītības līmeņa kāpumu, tādejādi palielinot valsts drošības aspektu un sekmējot kopējo sabiedrības vērtību veidošanos atbilstoši Rietumu demokrātijas vērtībām.

Foto: Māris Justs