Inga RetiķeInga Retiķe

Dzert vai nedzert? Tāds ir jautājums!

Viens no maniem pētījumu virzieniem Latvijas Universitātē ir Latvijas avotu ūdeņu kvalitāte. Šīs tēmas aktualitāte pēdējos gados strauji augusi pateicoties mediju starpniecībai. Tomēr kopumā sabiedrības izpratne par šo tēmu ir zema, jo ir grūti pieejami ticami informācijas avoti. Ar savu uzstāšanos es vēlos aktualizēt pazemes ūdeņu pētījumu nozīmi, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību avotu ūdeņu kvalitātei. Uzstāšanās laikā es iepazīstināšu ar jaunākajiem atklājumiem par Latvijas avotiem, pastāstīšu kā ikviens no mums var palīdzēt novērtēt avotu ūdeņu kvalitāti un motivēšu iesaistīties Latvijas sabiedriskajā avotu monitoringā.

Augstskola, fakultāte:

LatvijasUniversitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūras absolvente