Ginta Pērle-SīleGinta Pērle-Sīle

Kas kopīgs kartupeļiem un tautasdziesmām

Mans stāsts ir par 18./19. gs. miju, laiku, kad, līdz ar apgaismes kustību, Livonijā ienāk arī dažādas inovācijas, kuras būtiski ietekmējušas latviešu nācijas veidošanos.

Liekot fonā sarežģītos sociālekonomiskos un kultūrvēsturiskos procesus, koloniālisma un apgaismes kustības attieksmes, mana pētījuma centrā ir Palsmanes mācītājs F.D. Vārs, kurš savācis un 1808. gadā izdevis vienu no pirmajām tautasdziesmu kolekcijām “Palcmariešu dziesmu krājums”. Tas ir pirmais lielākais izdotais vienas personas vākums, kas kalpojis arī par bāzi vēlākajiem tautasdziesmu vākumiem, tai skaitā “Latvju dainām”. Pētījumā cenšos izsekot, cik šis notikums bija perifērijā dzīvojoša baltvācu mācītāja paša interese, cik – sekošana citu kolēģu darbiem. Pētot avotus, cenšos atrisināt mīklu, kā šis notikums atspoguļies sabiedrībā un kādēļ F. D. Vāra vārds maz zināms sabiedrībā saistībā ar tautasdziesmu vākšanas sākotni.

.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra