Aigars LavrinovičsAigars Lavrinovičs

Kā notekūdeni padarīt par vērtību

Nepilnīgi attīrīts notekūdens, nonākot upēs, ezeros un jūras piekrastē, veicina aļģu ziedēšanu ūdenī, kā arī tālāku vides stāvokļa pasliktināšanos. Rezultātā samazinās šo ūdens resursu ekonomiskā un rekreatīvā vērtība. Savukārt, notekūdens izmantošana kontrolētai aļģu audzēšanai var ne tikai ierobežot ūdens vides piesārņojuma problēmu, bet arī būt par pamatu ienesīgam biznesam. Aļģu biomasa ir zināma kā vērtīga izejviela biodegvielas, pārtikas, medikamentu un skaistumkopšanas produktu ražošanai. Taču, lai aļģu ražošanas un pēcapstrādes procesu padarītu lētāku un vienkāršāku, nepieciešams atrisināt konkrētas problēmas, daļu no kurām es pētu savā doktora darba ietvaros.

Augstskola, fakultāte:

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra