Raivo saulgriezisRaivo Saulgriezis

Lidojošie soļotāji sportā

…ak, kaut man Daliņa kājas būtu!
Sporta soļošanai, no zinātniskā aspekta, esmu pievērsies, jo 2020. gadā vēlos kvalificēties Olimpiādes spēlēm Tokijā. Lai šo nodomu īstenotu, nepieciešama sportisko rezultātu izaugsme, ko iespējams panākt, prasmīgi pielietojot un pilnveidojot sacensību noteikumiem atbilstošu soļošanas tehniku. Galvenais un, vienlaicīgi, arī sarežģītākais soļošanas noteikums nosaka to, ka soļotāja abas kājas nedrīkst vienlaicīgi atrauties no zemes, sportistam jāatrodas nepārtrauktā saskarē ar soļošanas virsmu. Minētās prasības pārkāpums ir arī raksturīgākā kļūda, ko sacensībās pieļauj soļotāji. To sauc par “lidojuma fāzi”, kad abas kājas vienlaicīgi atraujas no zemes un sportists no soļošanas pāriet uz skriešanu. Starptautisko sacensību statistika liecina, ka absolūtais vairākums diskvalificēto soļotāju “no trases tiek noņemti” tieši “lidošanas” laikā. Mana pētījuma mērķis ir optimizēt “lidojuma fāzi” sporta soļošanā līdz līmenim, kad sacensību tiesneši nespēj fiksēt šo noteikumu pārkāpumu. Pētījuma rezultāti, kas balstīsies uz zinātniski pamatotiem sporta biomehānikas un fizioloģijas pētījumiem, būs noderīgi vieglatlētiem un viņu treneriem, jo īpaši augstu sasniegumu sportā, veicinot sportisko rezultātu izaugsmi soļošanā un nenodarot kaitējumu sportistu veselībai.

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Sporta zinātne

Studiju līmenis:

maģistrantūra