Līga ProškinaLīga Proškina

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Pākšaugi mājlopu ēdienkartē – vai tas ir izdevīgi?

Jebkura ražošanas uzņēmuma veiksmīgas pastāvēšanas stūrakmens ir ražošana ar plus zīmi – tas ir – peļņas gūšana. Izņēmums nav arī lopkopības nozare, kas nodrošina cilvēkus ar nozīmīgiem pārtikas produktiem (olām, pienu, gaļu). Galvenā izejviela lopkopībā ir dzīvnieku barība, kuras izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no tās pieejamības un kvalitātes. Tā kā daudzi barības līdzekļi mūsdienās tiek vesti no tālienes (importēti), to izmaksas ir augstas, līdz ar to arī saražoto lopkopības produktu pašizmaksa ir augstāka, attiecīgi to cena tirdzniecības vietās arī pieaug. Tāpēc savā pētījumā analizēšu iespējas izmantot lopkopībā Latvijā audzētu barības veidus – pākšaugus, kas nav mazāk kvalitatīvi, bet var samazināt ražošanas izmaksas saimniecībā.