Ingus PērkonsIngus Pērkons

Kur paliek zāles?

Apkārtējās vides paraugos – upju un ezeru ūdeņos, moluskos un pat zivīs – arvien biežāk atrodami medikamenti, kurus mēs, cilvēki, ikdienā lietojam. To koncentrācija nav liela, bet pietiekama, lai radītu negatīvas sekas ekosistēmai, it īpaši ūdens iemītniekiem. Savā pētījumā novēroju bioloģiski aktīvo zāļu vielu ceļojumu ārpus mūsu organisma, lai rastu atbildes uz jautājumiem: Kur un cik lielos daudzumos tās atrodamas apkārtējā vidē? Ar kādiem paņēmieniem šo piesārņojumu visefektīvāk izmērīt? Un vai Latvijā ir pamats satraukties par farmaceitiskajiem savienojumiem, kas atrodami ārpus mūsu zāļu skapīšiem?

Augstskola, fakultāte:

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte

Studiju līmenis:

doktorantūra